PTF - Quy Trình Nhập Liệu Hồ Sơ Và Gỡ Defer Trên CRM - Dự Án PTF


QUY TRÌNH NHẬP LIỆU HỒ SƠ TRÊN CRM – DỰ ÁN PTF

Bao gồm 4 bước cơ bản như sau:
Bước 1:
Kiểm tra CMND và Thêm mới hồ sơ ở góc phải màn hình CRM

Bước 2: Nhập dữ liệu thông tin và up giấy tờ/chứng từ của khách hàng, LưuGửi xét duyệt app mới đến cấp quản lý kiểm tra

Bước 3: Cấp quản lý kiểm tra hồ sơ nhân viên vừa nhập liệu, sau đó tiến hành Chấp nhận app mới hoặc Từ chối app mới

Bước 4: Nhân viên tiếp tục thao tác đẩy dữ liệu qua PTF bằng cách nhấn nút Gửi APP đến PTF

Lúc này, mã hồ sơ xuất hiện trên CRM kèm với trạng thái từ hệ thống PTF “Hồ sơ đã được đăng ký trên hệ thống nhưng chưa được thẩm định”


QUY TRÌNH GỠ DEFER HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

Nhân viên vào mục Bình luận để thao tác gỡ defer hồ sơ khách hàng

Quy trình gỡ defer hồ sơ khách hàng bao gồm 2 bước:

Bước 1: Bổ sung chứng từ theo yêu cầu, thay đổi Trạng thái PTF và ghi chú nội dung bình luận đến nhân viên thẩm định


Bước 2: Nhấn nút Đăng bình luận để hoàn thành thao tác đẩy nội dung defer qua hệ thống PTFPhần bình luận trả về trên hệ thống CRM (hình đính kèm)

Lưu ý phần Trạng thái PTF không cập nhật thì nhân viên thẩm định không thể nhận được nội dung defer trả về
Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?