Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Phân Quyền Trên Hệ Thống 3B CRM


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG PHÂN QUYỀN TRÊN HỆ THỐNG CRM

Phân quyền có chức năng phân tán quyền lực, chuyển giao nhiệm vụ hoặc quyền hạn cho một cá nhân nào đó đảm nhiệm hoặc phụ trách. Phân quyền giúp doanh nghiệp ổn định trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức và tối ưu hóa quy trình vận hành

  1. Thiết lập Quyền

Vào phần Cài đặt và tab Quyền để xem bảng mẫu danh sách các quyền/chức vụ được mô phỏng như sau:  

Trong đó:

Cột

Diễn giải

Tên

Tên quyền/chức vụ của một đối tượng

Tên hiển thị

Quyền/Chức vụ của đối tượng được hiển thị trên CRM

Số người dùng

Số lượng người dùng ở cùng một quyền/chức vụ

Hành động

Điều chỉnh/Xóa bất kỳ một quyền/chức vụ nào đó


Quyền/Chức vụ

Diễn giải

Admin = Administrator

Quản trị viên

Sale

Nhân viên kinh doanh

Team

Quản lý đội/nhóm

SUP = Supervisor

Giám sát khu vực

ASM = Area Sales Manager

Giám đốc bán hàng cấp khu vực

RSM = Regional Sales Manager

Quản lý kinh doanh vùng


Tham khảo sơ đồ các cấp bậc trong một tổ chức

Ngoài ra, để tạo thêm nhiều quyền/chức vụ trong cùng một tổ chức, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Trên màn hình CRM, bạn vào Cài Đặt và chọn mục Quyền, góc phải phía trên màn hình chọn nút Thêm quyền

Bước 2: Màn hình thể hiện bảng Tạo quyền mới, điền thông tin như bảng yêu cầu và chọn nút Tạo quyền

Kết quả danh sách các quyền/chức vụ mà bạn vừa tạo đều được thể hiện đầy đủ trên hệ thống CRM

Hình 1: Danh sách các đối tượng vừa được tạo quyền mới

Lưu ý: Để điều chỉnh/xóa bất kỳ một quyền nào đó, bạn thao tác như sau

Ở màn hình tab Quyền, bạn chọn mục Hành động, biểu tượng  cho phép bạn điều chỉnh thông tin quyền và biểu tượng 3 cho phép bạn xóa quyền


2. Thiết lập Phân Quyền

Phân quyền giúp các tổ chức chỉ định cá nhân/đối tượng được quyền truy cập, hoặc sử dụng và kiểm soát các chức năng trên hệ thống CRM

Trên màn hình CRM, vào Cài Đặt và chọn mục Phân Quyền như hình đính kèm


Trong đó:

Cột

Diễn giải

Tên

Tên công cụ hoặc chức năng trên CRM

Hành động

Xóa hoặc điều chỉnh một công cụ/chức năng bất kỳ


Hướng dẫn Thêm phân quyền Phân quyền trên CRM

Bước 1: Vào tab Phân Quyền, góc phải phía trên màn hình chọn nút Thêm phân quyền

Bước 2: Màn hình thể hiện bảng Tạo phân quyền mới, điền thông tin như bảng yêu cầu và chọn nút Tạo


Bước 3: Chọn þ vào các ô tương ứng để phân quyền các công cụ hoặc chức năng tương ứng với từng cá nhân/đối tượng

Bước 4: Nhấn nút Lưu để lưu lại toàn bộ dữ liệu vừa được thay đổi


Cùng xem video hướng dẫn để cùng trải nghiệm hệ thống CRM 3B


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?