MAFC - WorkFlow: Sơ Đồ Hồ Sơ Khách Hàng Trong Trường Hợp LEADHồ Sơ Khách Hàng Đối Với Trường Hợp Đẩy Lead

Lead là danh sách khách hàng có sẵn được định dạng dưới dạng excel

Đẩy lead là thao tác up tệp dữ liệu khách hàng lên hệ thống CRM

Để nắm rõ thao tác tạo hồ sơ khách hàng đối với trường hợp này, sơ đồ workflow sẽ tóm tắt quy trình như sau:


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?