MAFC - Những Lưu Ý Khi Gỡ Defer Nhập Liệu


Những Lưu Ý Khi Gỡ Defer Nhập Liệu - Dự Án Mirae Asset

Defer nhập liệu: Thẩm định yêu cầu điều chỉnh lại thông tin khách hàng trên Finnone (F1), có 3 lưu ý cần ghi nhớ như sau:

1/ Điều chỉnh thông tin công ty

Mục Bổ sung địa chỉ công ty sẽ đảm nhiệm việc điều chỉnh thông tin công ty trong quy trình gỡ defer nhập liệu

Nhập lại toàn bộ thông tin công ty ở mục Bổ sung địa chỉ công tyđiều chỉnh lại địa chỉ công ty theo yêu cầu từ thẩm định (hình đính kèm)


2/ Điều chỉnh số điện thoại vợ/chồng (Spouse)

Ở mục Thông tin người tham chiếu, bổ sung Người liên hệ và điền lại thông tin vợ/chồng, sau đó điều chỉnh số điện thoại vợ/chồng theo yêu cầu thẩm định

3/ Thay đổi người tham chiếu

 Thao tác xóa người tham chiếu cũ và bổ sung lại người tham chiếu mớiLưu ý: Không bổ sung tham chiếu thứ 3 (Người liên hệ 3) đối với trường hợp này, hệ thống MAFC chỉ nhận dữ liệu thông tin 2 người tham chiếu trên phiếu thông tin khách hàng

Ví dụ minh họa cho lưu ý trên

 


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?