MAFC - Quy Trình Gỡ Defer Dự Án Mirae Asset Trên Hệ Thống CRM


Quy Trình Gỡ Defer Dự Án Mirae Asset Trên Hệ Thống CRM
  • Có 3 trường hợp gỡ Defer trên CRM

TH1: Gỡ defer nhập liệu trên Finnone (F1)

TH2: Gỡ defer chứng từ

TH3: Gỡ defer nhập liệu trên Finnone (F1) và defer chứng từ

Trường hợp 1: GỠ DEFER NHẬP LIỆU TRÊN FINNONE (F1)

Bước 1: Điều chỉnh dữ liệu trên CRM đúng với yêu cầu từ UND, sau đó lưu lại thông tin nhập liệu


Bước 2: Nhân viên thao tác ghi chú "Đã giải quyết xong F1" và lần lượt nhấn các nút
Gửi xét duyệt giải quyết defer - Cập nhật DE - POL State

Bước 3: Quản lý thao tác Chấp nhận giải quyết defer trong trường hợp nhân viên đã gỡ defer đúng, Từ chối giải quyết defer đối với trường hợp ngược lại

Bước 4: Chờ S1 xuất hiện, sau đó nhấn chọn Xác nhận đã giải quyết xong defer

  • Lưu ý đối với trường hợp đặc biệt

1/ Gỡ defer đối với trường hợp sai thông tin công ty: Sai thông tin trụ sở chính hoặc thông tin chi nhánh, sale đều thao tác xử lý ở mục “Bổ sung địa chỉ công ty”


2/ Gỡ defer đối với trường hợp sai SĐT SPOUSE: sale thao tác điều chỉnh SDT đúng ở mục tham chiếu

Ta có kết quả như hình dưới:

3/ Gỡ defer đối với trường hợp Thay đổi tham chiếu: sale xóa 1 trong 2 tham chiếu và thay thế bằng thông tin tham chiếu mới nhất theo yêu cầu từ thẩm định


Lưu ý: Không bổ sung 3 người tham chiếu trên CRM, bởi vì hệ thống MAFC chỉ nhận 2 thông tin tham chiếu đầu tiên, tham chiếu thứ 3 mặc định sẽ không được đẩy dữ liệu
 

Trường hợp 2: GỠ DEFER CHỨNG TỪ

Bước 1: Vào mục Giải quyết defer và up chứng từ theo yêu cầu, sau đó note GHI CHÚ như hình đính kèm

Bước 2: Sale bấm nút Gửi xét duyệt giải quyết deferđến cấp quản lý kiểm tra


Bước 3: Cấp quản lý thao tác Chấp nhận giải quyết defer hoặc Từ chối giải quyết defer

Bước 4: (Tương tự như bước 5 trường hợp 1) Chờ S1 xuất hiện, sau đó nhấn chọn Xác nhận đã giải quyết xong defer

Trường hợp 3: GỠ DEFER NHẬP LIỆU TRÊN FINNONE (F1) VÀ DEFER CHỨNG TỪ

Bước 1: (Tương tự như bước 1 ở trường hợp 1)

Bước 2: (Tương tự như bước 1 ở trường hợp 2)

Bước 3: Nhân viên lần lượt thao tác Gửi xét duyệt giải quyết defer - Cập nhật DE - POL State


Bước 4: (Thao tác tương tự như bước 3 và 4 ở trường hợp 1)

 


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?