MAFC - Quy Trình Nhập Liệu Hồ Sơ Mirae Asset


Quy trình nhập liệu hồ sơ Mirae Asset bao gồm 9 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Tạo hồ sơ mới ở nút Thêm mới góc phải phía trên màn hình CRM

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin khách hàng theo từng hạn mục

Lưu ý:

1/ Đối với trường hợp khách hàng ở trọ/thuê/nhà người thân/công ty…bỏ dấu tích Là địa chỉ hộ khẩu (hình 1)

Hình 1: Bỏ dấu tích “Là địa chỉ hộ khẩu” để nhập thông tin địa chỉ ở trọ/thuê/nhà người thân/công ty…

Xuất hiện 2 địa chỉ, trong đó 1 địa chỉ “Nơi ở hiện tại” và 1 địa chỉ “Hộ khẩu”. Sale thao tác nhập thông tin đối với khách hàng ở trọ/thuê/nhà người thân/công ty (hình 2)

Hình 2: Nhập thông tin 2 địa chỉ “Nơi ở hiện tại” và “Hộ khẩu”

2/ Mục Bổ sung địa chỉ công ty dành cho trường hợp điều chỉnh thông tin công ty ở bước gỡ defer nhập liệu

3/ Đối với mục Hình thức thu nhập, chọn “bảng lương hoặc sao kê” đối với sản phẩm vay theo lương, “khác” đối với các sản phẩm còn lại


Bước 3:
 Sau khi nhập liệu thông tin khách hàng đầy đủ, nhấn nút Lưu dữ liệu ở góc phải phía trên màn hìnhMàn hình thể hiện các nút Gửi xét duyệt app mới, Cập nhật DE, QDE State, DDE State


Bước 4: Màn hình sale lúc này hiện nút Gửi xét duyệt app mới, sale thao tác nhấn nút để cấp quản lý kiểm tra toàn bộ thông tin nhập liệu

Bước 5: Sau khi sale nhấn nút Gửi xét duyệt app mới, màn hình quản lý lúc này sẽ hiện 2 nút Chấp nhận  Từ chối hồ sơ. Quản lý kiểm tra thông tin sale nhập liệu, chọn Chấp nhận app mới nếu sale thao tác đúng quy trình, Từ chối app mới trong trường hợp ngược lại

Bước 6: Sau khi quản lý thao tác bước 5, màn hình sale xuất hiện nút TẠO QDE. Sale thao tác bấm chọn TẠO QDE để lên mã hồ sơ khách hàng
Mã hồ sơ thể hiện trên hệ thống CRM

Bước 7: Sau khi hồ sơ có mã ID, nhân viên tiếp tục up chứng từ khách hàng (CMND, SHK, HÌNH….)

Lưu ý: Đặt tên file theo cá nhân mong muốn và up trên CRM, sau đó lưu lại dữ liệu

Bước 8: Sau khi up chứng từ, sale thao tác TẠO DDE để đẩy toàn bộ dữ liệu qua hệ thống MAFC

Bước 9: Tiếp tục TẠO PUS để chuyển trạng thái hồ sơ, hoàn thành các bước tạo hồ sơ trên hệ thống


Xem chi tiết tại video: https://www.youtube.com/watch?v=L2D_DVCR10Y


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?