Sử dụng JOBPORTAL - BE


I. Bố cục

BE của Jobportal được bố cục bao gồm

1. Sidebar: nằm bên trái của màn hình
Sidebar có 7 mục chính:
  • Dashboard: Báo cáo và thống kê
  • Tuyển dụng: Gồm Cty, Việc làm và ứng Viên
  • CMS: Quản lý nội dung trang như tin tức, hỏi đáp, video...
  • Tài khoản: Các gói tài khoản đăng ký
  • Dữ liệu meta: Ngôn ngữ, trình độ, bậc nghề, giới tính, kỹ năng.....
  • Admin/Quản trị viên
  • Cài đặt

2. Nội dung: Nằm phía phải của màn hình

II. Màn hình việc làm
1. Danh sách


Lọc theo từ khóa màn hình sẽ tự nhảy việc khớp với tiêu chí chọn.

2. Thêm mới/Chỉnh sửa


III. Màn hình Ứng viên
Lưu ý

- Ứng viên có thể tạo, chỉnh sửa CV của mình từ màn hình Front End
- Admin có thể thêm CV mới, chỉnh sửa CV của UV


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?