Sử dụng JOBPORTAL - BE (2)


C.M.S
CMS 
là viết tắt của Content Management System hay Hệ thống quản lý nội dung. Trong CMS sẽ có các Trang và các Bài viết (hay Blog).
Trang sẽ là chưa các thông tin tĩnh, thông tin không có tính chất thay đổi ví dụ như chính sách sử dụng, thông tin giới thiệu....Trái lại Bài viếtsẽ là các nội dung có tính chất thay đổi và cần cập nhật, ví dụ thị trường lao động tháng này, chính sách tiền lương mới....Một trang có thể chỉ là danh sách các bài viết.

I. TRANG
1. Danh sách Trang

Giao diện Danh sách Trang

2. Thêm/Sửa
Giao diện Thêm/Chỉnh sửa Trang. Lưu ý trong phần này KHÔNG CÓ nội dung Trang. Nội dung Trang được thêm ở mục "Thêm Nội dung Trang"
 

3. Thêm nội dung cho trang mới tạo
Đường dẫn: Trang->Thêm Nội dung Trang

II. BÀI VIẾT
1. Danh sách

2. Danh mục
Các bài viết sẽ nằm trong các danh mục nhất định. Để tạo danh mục vào
Blogs->Danh mục

3. Thêm mới/Chỉnh sửa

III. SLIDER
Slider dùng để tạo ảnh trượt trên trang chủ. Khi cần thay đổi hoặc thêm thì vào Slider chọn thay.
Kích thước ảnh
- cho PC: 1920:600
- cho Mobile: 600:1920

IV. GÓI TÀI KHOẢN
Các gói tài khoản mà NTD, UV đăng ký và sẽ có chính sách tương ứng. Khi chưa thực hiện theo các gói thì phát hành gói Free.
Có thể thanh toán qua các cổng thanh toán Paypal, PayU, Stripe

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?