Sử dụng JOBPORTAL - BE (3)


I. DỮ LIỆU META
Gồm các dữ liệu

 1. Ngôn ngữ: Thêm và bớt các ngôn ngữ
 2. Quốc gia: Thêm bớt các quốc gia. Quốc gia này cho nơi làm việc
 3. Thông tin cụ thể Quốc gia: Như tiền tệ vv...
 4. Mẫu thư phủ
 5. Vùng miền: Ví dụ Tây Bắc, Bắc Bộ, Nam Bộ...
 6. Cấp bậc: Ví dụ Trưởng phòng, phó...
 7. Giới tính
 8. Ngành nghề: Xây dựng, kế toán, tài chính...
 9. ....
II. Quản trị viên
Tạo, thêm.sửa Quản trị viên cho Jobportal

III. CÀI ĐẶT
Các cài đặt cho Portal bao gồm
 1. Thông tin cho website: Logo, Favico, địa chỉ Công ty....
 2. Thông tin cấu hình Email để hệ thống vận hành. Không nên thay đổi các trường này trừ khi thông báo cho Kỹ thuật, nếu không có thể không vận hành được
 3. Thông tin socials
 4. Một số thông tin khác

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?