WorkFlow - Cộng Tác Viên Và Dự Án Khảo Sát Thị Trường SURVEY


Cộng Tác Viên Và Dự Án Khảo Sát Thị Trường SURVEY

 1. Cụm từ Survey là gì?
Survey là một từ ngữ rất phổ biến trong giới Marketing. Survey hay còn gọi là Nghiên cứu thị trường, là công tác thu thập kết quả từ thị trường thông qua link dẫn từ các cộng tác viên

 2. Cộng tác viên là ai, và họ hoạt động như thế nào trên CRM?

Cộng tác viên là các nhân viên tự do, không trực thuộc vào bộ phận nhân viên của công ty. Nhiệm vụ của họ là chia sẻ đường link từ các dự án Survey đến với khách hàng nhằm thu thập thông tin đến với nhân viên công ty. Từ đó, nhân viên sẽ tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng

 3. Hỗ trợ lead là gì? Nhân viên hỗ trợ lead là ai?
Hỗ trợ lead là nơi tiếp nhận hồ sơ khách hàng và nhân viên hỗ trợ lead sẽ đảm nhận vai trò xử lý, giải quyết các hồ sơ này theo từng loại chiến dịch.

 4. Affiliate là gì? Lead affiliate đóng vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp?
Affiliate là một chi nhánh liên kết giữa doanh nghiệp và khách hàng. Đây được xem là hoạt động tiếp thị liên kết dựa trên nền tảng truyền thông qua internet nhằm tiếp cận người dùng. Lead affiliate là danh sách được thu thập từ người dùng thông qua link dẫn từ các cộng tác viên, đóng vai trò rất lớn trong quá trình nghiên cứu thị trường và tiếp cận người dùng.   Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?