MAFC - WorkFlow - Sơ Đồ Gỡ Defer Dự Án Mirae Asset


Mirae Asset có 3 trường hợp gỡ defer bao gồm:
TH1: Gỡ defer nhập liệu
TH2: Gỡ defer chứng từ
TH3: Gỡ defer nhập liệu và chứng từ

Sơ đồ chỉ thể hiện quy trình của TH1 và TH2, đối với TH3 sẽ kết hợp cả 2 TH1+2, trong đó TH1 sẽ được ưu tiên xử lý trước TH2


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?